สมัครเรียนสาขาดิจิตอลมีเดีย

 dmd1dmd2DMDใส่อาชีพ
include_bottom
Digital Media (สาขาดิจิทัลมีเดีย)เรียนรู้เกี่ยวกับงาน Graphic Design เช่นโปรแกรม Illustrator , Photoshop , In-design เป็นต้น เรียนการสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น เช่นโปรแกรม Autodesk Maya เรียนรู้โปรแกรมเสียงจากโปรแกรม Soundtrack Pro , Pro Tools และเรียนรู้งานภาพยนต์จากโปรแกรม Final cut , After Effectบุคลิกภาพมีความคิดสร้างสรรค์ , ชอบค้นหาสิ่งแปลกใหม่ให้กับตนเองอยู่เสมอ , รับฟังความคิดเห็นและยอมรับในความคิดของผู้อื่นโอกาสทางอาชีพ

คอมพิวเตอร์กราฟฟิก/งานออกแบบกราฟฟิก , งานตัดต่อภาพ , วีดีโอ และเสียง , สื่อโฆษณา , รวมถึงการทำงานอยู่เบื้องหลังการบันเทิง ฯลฯ