สมัครเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 คอมbit1คอมbit2BITใส่อาชีพ
include_bottom
Business Information Technology (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)เรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ , พัฒนาและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ , เรียนรู้ปฏิบัติงาน Office Automation , ทักษะการเขียนProgramming , เทคนิคการควบคุมหุ่นยนต์ล้ำสมัย , ออกแบบเว็บไซต์ระดับมืออาชีพ ฯลฯ

 บุคลิกภาพ

ชอบเทคโนโลยีใหม่ ๆ และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา มั่นใจในตนเอง

โอกาสทางอาชีพ

พนักงานคอมพิวเตอร์ , ช่างซ่อมบำรุงระบบ Software , นักวิชาการคอมฯ , Web master , Programmer , วิเคราะห์และออกแบบระบบคอมฯ , Network ฯลฯ