หมายเหตุ
  • คุณไม่สามารถใช้งาน Internet ที่เครื่องอื่นได้ ถ้ายังไม่ Logout จากเครื่องนี้
  • You can not use the Internet to another device if it is not Logout.

  • คุณสามารถคลิกปุ่ม Logout ข้างล่างเพื่อเลิกใช้งาน Internet ที่เครื่องนี้
  • You may click [Logout] to logout the authenticated session.