Archive for the ‘4.คอมพิวเตอร์กราฟิก’ Category

โครงการเด็กอวดดี

โครงการส่งเสริมเยาวชนให้มีพื้นที่แสดงออกด้านความคิด ทักษะความสามารถ และการประกวดวาดภาพการ์ตูน Digital Painting การแข่งขันประกวดถ่ายภาพ และการแข่งขันการวาดภาพโปสเตอร์ ซึ่งจะจัดขึ้นที่ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์นนทบุรี ชั้น 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-20.00 น.

โดย สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

Download:

รายละเอียดโครงการเด็กอวดดี

ใบสมัคร ถ่ายภาพ

ใบสมัคร วาดภาพโปสเตอร์

ใบสมัคร วาดภาพการ์ตูน

เด็ก PSC คว้าที่ 1 การแข่งขัน Animation

12009828_883255128431232_6686112069410246389_n

นักศึกษา สาขาดิจิตอลมีเดียของวิทยาลัยฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Young Animator Contest 2015 ภายใต้หัวข้อ “ASEAN: Ten Nations, One Community” มาครองได้สำเร็จ การแข่งขันในครั้งนี้เป็นการจับมือกันของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม และสามารถติดตามข่าวสารของน้องๆได้ทางช่องไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

PSC เปิดบ้านมอบประสบการ์ตรงสู่สายอาชีพ

Size_website

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสายอาชีพ เปิดบ้านต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ภายในกิจกรรมมีการพาน้องๆเข้าเยี่ยมชมและร่วมเล่นเกมตามสาขางานได้แก่ สาขาบัญชี สาขาการตลาด สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาดิจิทัลมีเดีย สาขาการท่องเที่ยว และสาขาอาหารและโภนาการ โดยมีการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากรุ่นพี่ ซึ่งน้องๆให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ สามารถชมภาพบรรยากาศของการเข้าฐานต่างๆได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

บรรยากาศในหอประชุม     สาขาการท่องเที่ยว     สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

สาขาการตลาด     สาขาอาหารฯ     สาขาดิจิทัลมีเดีย     สาขาบัญชี

Digital Media (สาขาดิจิทัลมีเดีย)

Size_website

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ระดับ ปวช. เป็นผู้จบการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า
 • ระดับ ปวส. เป็นผู้จบการศึกษาระดับ ปวช., ม.6 หรือเทียบเท่า
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์รับนักศึกษาเทียบโอนผลการเรียน

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • ใบ ปพ.(รบ.) ตัวจริงพร้อมสำเนา 2 ใบ (นำมายื่นหลังจากได้รับใบ ปพ.)
 • สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน , บิดา , มารดาและผู้ปกครอง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน , บิดา , มารดาและผู้ปกครอง
 • รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จำนวน  1 รูป
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล นักเรียน , บิดา , มารดาและผู้ปกครอง(ถ้ามี)

DMD02

Digital Media (สาขาดิจิทัลมีเดีย)

 • เรียนรู้เกี่ยวกับงาน Graphic Design เช่นโปรแกรม Illustrator , Photoshop , In-design เป็นต้น
 • เรียนการสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น เช่นโปรแกรม Autodesk Maya
 • เรียนรู้โปรแกรมเสียงจากโปรแกรม Soundtrack Pro , Pro Tools
 • เรียนรู้งานภาพยนต์จากโปรแกรม Final cut , After Effect

PSC 550920 95878

บุคลิกภาพของผู้เรียน

 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • ชอบค้นหาสิ่งแปลกใหม่ให้กับตนเองอยู่เสมอ
 • รับฟังความคิดเห็นและยอมรับในความคิดของผู้อื่น

DMD03

โอกาสทางอาชีพ

 • คอมพิวเตอร์กราฟฟิก/งานออกแบบกราฟฟิก
 • งานตัดต่อภาพ , วีดีโอ และเสียง
 • ผลิตสื่อโฆษณา
 • การทำงานอยู่เบื้องหลังการบันเทิง ฯลฯ

ภาพบรรยากาศ   สาขาวิชาที่เปิดสอน    ติดต่อสอบถาม

หมายเหตุ : สมัครเรียนปวช,ปวช,ปวชแถวนน,จบแล้วมีงานทำ,อยากมีงานทำ,อยากเรียนปวช,คอมกราฟฟิก,คอมพิวเตอร์กราฟิก,ดิจิตอลมีเดีย,มัลติมีเดีย,งานกราฟิก,graphic design,graphic