Archive for the ‘2.การตลาด’ Category

PSC เปิดบ้านมอบประสบการ์ตรงสู่สายอาชีพ

Size_website

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสายอาชีพ เปิดบ้านต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ภายในกิจกรรมมีการพาน้องๆเข้าเยี่ยมชมและร่วมเล่นเกมตามสาขางานได้แก่ สาขาบัญชี สาขาการตลาด สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาดิจิทัลมีเดีย สาขาการท่องเที่ยว และสาขาอาหารและโภนาการ โดยมีการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากรุ่นพี่ ซึ่งน้องๆให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ สามารถชมภาพบรรยากาศของการเข้าฐานต่างๆได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

บรรยากาศในหอประชุม     สาขาการท่องเที่ยว     สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

สาขาการตลาด     สาขาอาหารฯ     สาขาดิจิทัลมีเดีย     สาขาบัญชี

นศ.PSC เข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2557

Size_website

ผู้บริหารวิทยาลัยฯร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวอัมพารัตน์ สุขประยูร นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) และนางสาวกาญจนา ช้างป่าดี นักศึกษาสาขาการตลาด ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น(ปวช) เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรตินักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2557

ก้าวแรกสู่อาชีพ…Organize

Size_website

สาขา MICE จัดอบรมก้าวแรกสู่อาชีพ…Organize ให้กับนักศึกษาสาขาการตลาด โดยมีอาจารย์ไศล วาระวรรณ์ ผู้คร่ำหวอดในวงการ Organize มานานหลายปีเป็นวิทยากรให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆสู่นักศึกษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

Read more »

ขอแสดงความยินดี

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดวิจัย เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ วิชาเกมส์การตัดสินใจทางธุรกิจ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสร้าง Homepage การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe flash CS5 การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 การใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS5 การติดตั้งโปรแกรมระบบควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สำนักงาน 2010 และการประกวดเพลงลูกทุ่ง จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพกลุ่มภาคกลางครั้งที่ 29 โดยสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

Read more »