Archive for the ‘5.การท่องเที่ยว’ Category

PSC เปิดบ้านมอบประสบการ์ตรงสู่สายอาชีพ

Size_website

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสายอาชีพ เปิดบ้านต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ภายในกิจกรรมมีการพาน้องๆเข้าเยี่ยมชมและร่วมเล่นเกมตามสาขางานได้แก่ สาขาบัญชี สาขาการตลาด สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาดิจิทัลมีเดีย สาขาการท่องเที่ยว และสาขาอาหารและโภนาการ โดยมีการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากรุ่นพี่ ซึ่งน้องๆให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ สามารถชมภาพบรรยากาศของการเข้าฐานต่างๆได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

บรรยากาศในหอประชุม     สาขาการท่องเที่ยว     สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

สาขาการตลาด     สาขาอาหารฯ     สาขาดิจิทัลมีเดีย     สาขาบัญชี

อบรมการแต่งหน้าและพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการ

Size_website

 

นักศึกษาสาขาท่องเที่ยวเข้าอบรมการแต่งหน้าและพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการ โดยมีคุณชรภาส ปั้นพึ่งบุญ Certified Make-up Artist Shu Uemura Japan มาเป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

Read more »

เด็ก PSC คว้าทุน HARBIN บินตรงสู่จีน

Size_website

นางสาวขวัญฤดี ดีไชยโยและนางสาวณัฐวดี คล้ายสินธุ์ นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์คว้าทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยครูฮาร์บิ้น โดยผ่านการคัดเลือกจากการสอบวัดระดับภาษาจีน จากศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีนฮั่นปั้นประจำประเทศไทย ซึ่งทุนที่ได้รับคือทุนรัฐบาลจีน ประเภททุนมลฑล เพื่อเรียนในคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

Read more »

TOURISM (สาขาการท่องเที่ยว)

1

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ระดับ ปวช. เป็นผู้จบการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์รับนักศึกษาเทียบโอนผลการเรียน

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • ใบ ปพ.(รบ.) ตัวจริงพร้อมสำเนา 2 ใบ (นำมายื่นหลังจากได้รับใบ ปพ.)
 • สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน , บิดา , มารดาและผู้ปกครอง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน , บิดา , มารดาและผู้ปกครอง
 • รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จำนวน  1 รูป
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล นักเรียน , บิดา , มารดาและผู้ปกครอง(ถ้ามี)

20150315_102917

Tourism (สาขาการท่องเที่ยว)

 • เรียนรู้เกี่ยวการเป็นยุวมัคคุเทศก์
 • เรียนรู้งานบริการด้านการท่องเที่ยว
 • การดูงานต่างประเทศ สร้างเสริมประสบการณ์จริง
 • เรียนรู้ภาษาต่างประเทศมุ่งเน้นประชาคนอาเซียน

10559720_318774098282251_620452665136038009_n

 

บุคลิกภาพ

กล้าแสดงออก , กล้าคิดกล้าทำ ,  ชอบความสนุกท้าทาย , รับฟังความคิดเห็นและยอมรับในความคิดของผู้อื่น

ภาพบรรยากาศ   สาขาวิชาที่เปิดสอน    ติดต่อสอบถาม

หมายเหตุ : สมัครเรียนปวช,ปวช,ปวชแถวนน,จบแล้วมีงานทำ,อยากมีงานทำ,อยากเรียนปวช,การท่องเที่ยว,ท่องเที่ยว,tour,tourism,มักคุเทศ,ยุวมัคคุเทศก์,ไกด์,อยากเรียนเที่ยว,เที่ยวต่างประเทศ,สมัครท่องเที่ยว